Desatero spolku

  1. všichni členové mají svobodný přístup k informacím, všichni mají stejná práva a povinnosti
  2. spolek vede průhledné účetnictví, které je dostupné všem členům
  3. o důležitých rozhodnutích bude prováděno elektronické hlasování, každý člen může podat libovolný návrh
  4. ve spolku panuje svoboda slova a vyjadřování
  5. členové spolku se vzájemně podporují a v nouzi pomáhají
  6. každý člen nese samostatně osobní odpovědnost za případné neetické nebo nezákonné jednání
  7. členem spolku může být občan od 18 let, případně mladší s písemným souhlasem zákonných zástupců a nemůže být členem jiné zájmové skupiny provozující stejnou nebo obdobnou činnost
  8. každý člen spolku může své členství a své aktivity ve spolku veřejně prezentovat
  9. vedení spolku je oprávněno jednat za spolek s vedením sportovních klubů, případně manažery sportovců nebo sportovci samotnými, pro zajištění vzájemné spolupráce a zajištění společných cílů. Vedení spolku bude transparentně informovat všechny členy o jednotlivých jednáních a jejich výsledcích
  10. členství ve spolku je za symbolický roční poplatek (aktuálně 200 Kč ročně)

poslední úprava: 25.6.2018